Informace o provozu a provozovateli stránek

Svarbazar jsou inzertní stránky provozované fyzickou osobou: Jiří Rulík, Čáslavská 1252, 537 01 Chrudim-Markovice, IČ: 43458912, DIČ: CZ7204223136 (dále jen Provozovatel).

Svarbazar slouží pro bezplatné zveřejnění nabídek nebo poptávek v oblasti svařovací nebo autogenní techniky a příslušenství nebo služeb s tím souvisejícím. Prodávajícím může být jak fyzická osoba (podnikající nebo nepodnikající), tak i právnická osoba.

Povolené typy inzerátů:
 • Inzeráty se svařovací technikou a vším, co s touto oblastí souvisí.
 • Inzeráty s nabídkou zbylých skladových zásob - hutní materiály, přídavné svařovací materiály, brusivo, leštící prostředky atd.
 • Nabízené zboží může být v nové nebo i použité. V případě starších skladových zásob doporučujeme uvézt přibližné stáří (speciálně u přídavných materiálů).
 • Inzeráty nabízející nebo poptávající služby, práci nebo zaměstnání v této oblasti. Text inzerátu musí obsahovat název firmy, zřetelný popis nabízené nebo poptávané činnosti a minimální požadavky na uchazeče.
 • Inzeráty mohou obsahovat i reklamy nebo obecné inzeráty oficiálních prodejců svařovací techniky.
Nepovolené typy inzerátů:
 • Inzeráty nesouvisející se svařováním nebo jiným kovoobráběním
 • Inzeráty v rozporu s platnými zákony České republiky nebo v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi.
 • Inzeráty se zbožím, kde prodávající není schopen doložit původ.
 • Prodej zboží poškozující práva třetích osob (padělky, poškozující patenty jiných výrobců, atd)
 • Inzeráty se zbožím, kde popis neodpovídá skutečnosti.
 • Inzeráty nabízející přivýdělky v jiných činnostech nebo práce, jejichž podmínkou je úhrada poplatků předem
 • Inzeráty se zbožím v rámci multi-level marketingů
 • Nic neříkající nebo obecné inzeráty

Veškeré inzeráty jsou zveřejňovány bezplatně. Inzeráty jsou v rubrikách řazeny dle datumu zveřejnění sestupně, tedy jako první se zobrazují inzeráty vložené jako poslední. Inzerát je zveřejněn po dobu dvou měsíců od zveřejnění nebo poslední úpravy. Úpravou inzerátu je inzerát zařazen jako první k zobrazení.

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat inzeráty, které spadají do výše uvedených kategorií nepovolených inzerátů. Provozovatel si též vyhrazuje právo změnit kategorii umístění inzerátu s ohledem na text inzerátu.

Před uplynutím doby platnosti inzerátu je inzerentovi zaslán informační email. Po uplynutí doby platnosti je zaslána informace o ukončení zobrazování emailu a inzerát je odsunut do archivu. Pro úpravu nebo smazání existujícího inzerátu je nutné použít ID inzerátu a přístupové heslo. Přístupové údaje jsou zaslány v emailu potvrzujícím vložení inzerátu. Tento email doporučujeme uschovat. V případě ztráty přístupových údajů kontaktujte provozovatele prostřednictvím formuláře "Nahlásit inzerát" uvedeného u konkrétního inzerátu.

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím, nenese tak žádnou zodpovědnost za původ, stav nebo kvalitu, dodání či přebrání zboží nebo služeb. Provozovatel neodpovídá za činnost inzerentů ani za způsob jakým služby svarbazaru používají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Svarbazaru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu inzerentů a i bez předchozího oznámení upravovat nebo inovovat chod stránek s cílem navýšení služeb nebo komfortu pro inzerenty.

Informace o využívání osobních údajů inzerentů jsou uvedeny na samostatné stránce.

Tyto podmínky jsou platné okamžikem zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky měnit dle aktuálních poznatků nebo dle změn platné legislativy.