Vložit nový inzerát

Informace pro Vás, než vložíte inzerát:
Vaše osobní údaje (jméno, telefon, email) jsou běžným návštěvníkům svarbazaru skryté. V inzerátech se zobrazuje pouze lokalita, která je pro většinu zájemců podstatná při rozhodování o koupi. Vaše identita zájemci zůstane skrytá i po odeslání dotazu na dostupnost inzerovaného předmětu, a to až do Vaší případné odpovědi přímo zájemci. Další komunikace mezi Vámi a zájemcem již jde mimo Svarbazar.
Osobní údaje zadané u inzerátu jsou uchovávány v šifrované podobě a nejsou nikam dále poskytovány. Inzerát a údaje k němu jsou uchovány 6 měsíců po skončení platnosti inzerátu. Poté jsou automaticky smazány.